Radiološka dijagnostika

U svim situacijama kada želimo da prevaziđemo nedostatke standardne dvodimenzionalne radiografije i dobijemo visoku radiološku preciznost sa minimalnom dozom zračenja, okrećemo se trodimenzionalnom snimanju.

U našem centru je moguće uraditi takvu vrstu snimanja, odnosno multifunkcionalni trodimenzionalni (3D) snimak vilica, kostiju lica i mekog tkiva lica pomoću CBCT skenera.

Šta je to CBCT?

CBCT (engl. Cone Beam Computerised Tomography) predstavlja izuzetno tačnu i preciznu radiografsku metodu snimanja, sa najmanjom primenjenom dozom zračenja. Snimci koje dobijamo u toku radu su precizni jer se radiološki preseci tkiva rade na 0,1mm, a slika koja se dobija je visoke rezolucije. Ovakva tehnologija nam omogućava da detaljno i trodimenzionalno proučimo strukture lica i vilica koje su od interesa za naš rad. Takođe, moguće je i uraditi analize mekog tkiva lica.

 • ORALNA I MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

  Primena CBCT skenera u oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji omogućava i znatno olakšava pravoremeno otkrivanje zapaljenskih promena u vilicama, prisustvo anomalija broja, položaja i oblika neizniklih (impaktiranih) zuba, prekobrojnih zuba, traumatskih oštećenja kostiju lica, oboljenja sinusa i to prvenstveno maksilarnog sinusa i etmoidalnog sinusa kao i veličinu i lokalizaciju cističnih promena u vilicama.

  Dijagnoza dobroćudnih i zloćudnih tumora vilica je takođe u velikoj meri olakšana primenom CBCT dijagnostike, jer precizno ukazuje na lokalizaciju i način širenja tumora u vilicama.

  Uspešno lečenje deformiteta kostiju lica i vilica je moguće samo ako se preoperativno izvrši dobra radiološka dijagnostika i analiza postojećeg deformiteta, uz postoperativno praćenje postignutih rezultata, što nam opet 3D snimci i omogućavaju.

 • IMPLANTOLOGIJA

  CBCT snimanje je danas neizostavni deo savremenog i uspešnog planiranja ugradnje implantanata i sprovođenja samog postupka.

  Kada želimo da precizno analiziramo kost i nadoknadimo izgubljeni koren zuba zubnim implantatom, pomoću 3D snimaka možemo da analiziramo gustinu i strukturu kosti, kao i odnos okolnih struktura, a zatim i da planiramo buduću poziciju implantata u kosti, koristeći hirurške vodiče za pravljenje ležišta za implantat ili navođenjem borera za pravljenje ležišta za ugradnju implantata, primenom tehnologija koja u realnom vremenu daju poziciju borera za implantaciju u kosti.

  Bitno je naglasiti da se primenom CBCT snimanja u značajnoj meri smanjuje mogućnost povreda okolnih anatomskih elemenata u toku implantacije.

 • ORTODONCIJA

  Kada želimo da izvršimo uspešnu ortodontsku analizu kod pacijenata sa urođenim deformitetom lica i vilica, rascepom usana i/ili nepca, neizniklim (impaktiranim) zubima i resorpcijom korena, anomalijom broja i oblika zuba, ili kada želimo precizne analize bočnog preseka glave za lečenje i pripremu za hirurgiju deformiteta lica i vilica kao i za analizu post-traumatskih deformiteta vilica i kostiju lica, koristimo CBCT.

  U svim jednostavnim i komplikovanim ortodontskim oboljenjima, CBCT će pružiti realnu, tačnu i preciznu radiološku dijagnostiku.

 • OBOLjENJA DONJO VILIČNIH ZGLOBOVA

  Ukoliko se pacijenti žale na često ispadanje donje vilica iz ležišta, na bol ili osećaj pucketanja u zglobovima donje vilice ili bilo kakve neprijatne senzacije, 3D dijagnostikom se može utvrditi pravi uzrok i sprovesti adekvatna terapija.

  CBCT snimcima moguće je precizno analizirati oblik, poziciju i kvalitet površine mandibularnog zglobnog nastavka (glave). Takođe, može se uspešno uraditi analiza linearnih mera (dužine, visine i širine) zglobnih nastavaka, analiza zglobnih prostora kod asimetrije lica kao i pozicija zglobne glave u zglobnoj jami.

 • ENDODONCIJA

  Kada se pravilno primeni CBCT radiografija, značajno se povećava uspešnost u dijagnozi i planiranju terapije kod najkomplikovanijih kliničkih slučajeva u toku lečenja oboljenja korena zuba i tkiva iznad vrha korena zuba.

  Zahvaljujući CBCT snimanju, možemo uspešno upostaviti radiološku dijagnozu golim okom nevidljivih promena na vrhu korena zuba (periapikalnih lezija) kao i oboljenja druge etiologije.

  Možemo takođe uspešno izvršiti analizu komplikovane anatomije i morfologije korena zuba pre endodontskog lečenja. Možemo detaljnije analizirati resorpciju korena zuba, prelome korena zuba, zalomljene instrumente, tačan broj kanala korena zuba i ostale faktore koji su neophodni za uspešno lečenje zuba.

  Bitno je naglasiti i da nam CBCT omogućava približnije upoznavanje sa nejasnim anatomskim detaljima pre operacije na korenu zuba (apikotomije).

 • PARODONTOLOGIJA

  CBCT radiološkom dijagnostikom efikasno se utvrđuje lokalizacija, količina i tip gubitka kosti oko zuba, dužina i oblik korena, odnos između dužine kliničke krune i dužine korena u koštanom tkivu.

  3D snimak verodostojno prikazuje gubitak kosti između korenova zuba koji je čest kod uznapredovale paradontopatije. CBCT mašinom moguće je i analizirati debljinu desni oko zuba i njen pripoj oko zuba, kao i debljinu sluzokože. Takođe, pomoću CBCT snimaka se radiološki može pratiti uspešnost regenerativne terapije paradontopatije.

Mi brinemo da naši pacijenti dobiju najmanju dozu zračenja u toku radiološke dijagnostike. U odnosu na medicinski skener (CT), doza zračenja sa CBCT 3D mašinama za rendgen snimanje (engl. Cone Beam Computed Tomography) je više desetina puta manja i iznosi kao doza prirodnog zračenja koju prime putnici u avionu, za vreme povratnog leta od Pariza do Tokija.

Bottollier-Depois JF, Chau Q, Bouisset P, et al. Assessing exposure to cosmic radiation on board aircraft. Adv Space Res.2003;32:59-66.

Pitanja pacijenata

Koliko često treba snimati zube? (rok trajanja snimka zuba).

Radiološko snimanje zuba je potrebno kada se postavlja radna dijagnoza oboljenja zuba i vilica, procenjuju efekti terapije koja se primenjuje kao i rezultati koji su postignuti primenom različitih terapija – znači po potrebi. Obično se traži od pacijenata da prilikom prve posete stomatologu, ukoliko se ne javljaju zbog određene tegobe, naprave veliki snimak obe vilice tj. ortopan, kako bi se kontrolni pregled upotpunio i radiološkim snimkom. Postoji neko opšte „pravilo“ da snimak obe vilice (ortopan) važi od 6 meseci do godinu dana. Validnost snimka zavisi pre svega od pacijentovog stanja u usnoj duplji i promena koje su mogle da se dese od poslednjeg snimanja, kao i od uzrasta pacijenta.

ZAKAŽITE TERMIN