parallax background

samo logo krug

Stomatološki centar Niš je specijalistička zdravstvena ustanova, koja je osnovana da bi pacijentima pružila siguran, predvidiv i najbolji mogući stomatološki tretman u najkraćem mogućem vremenskom roku. Poštujući tradicionalne metode lečenja, kao i usvajanje modernih i već primenjenih terapeutskih metoda, u našem centru je moguće dobiti sve vidove stomatoloških intervencija.Stomatološki centar Niš je specijalistička zdravstvena ustanova, koja je osnovana da bi pacijentima pružila siguran, predvidiv i najbolji mogući stomatološki tretman u najkraćem mogućem vremenskom roku. Poštujući tradicionalne metode lečenja, kao i usvajanje modernih i već primenjenih terapeutskih metoda, u našem centru je moguće dobiti sve vidove stomatoloških intervencija.


 

PROFESIONALNI TIM

Za pacijente je tim naših lekara specijalista predvideo individualni plan lečenja za svaku bolest, poremećaj ili deformitete lica i vilica. Prostor u kome se pružaju stomatološke usluge na modernim stomatološkim mašinama je atraktivan i prostran, izuzetno udoban za pacijente i uređen po domaćim i međunarodnim standardima za zdravstvene ustanove, čime se omogućuje maksimalna briga za pacijenta i njegovu bolest.


 

PROFESIONALNI TIM

Za pacijente je tim naših lekara specijalista predvideo individualni plan lečenja za svaku bolest, poremećaj ili deformitete lica i vilica. Prostor u kome se pružaju stomatološke usluge na modernim stomatološkim mašinama je atraktivan i prostran, izuzetno udoban za pacijente i uređen po domaćim i međunarodnim standardima za zdravstvene ustanove, čime se omogućuje maksimalna briga za pacijenta i njegovu bolest.
SAVREMENA ORDINACIJA

Radni prostor Stomatološkog centra Niš je podeljen na hirurški blok i stomatološke ordinacije, u kojima se pružaju savremene intervencije iz oblasti konzervativne stomatologije i hirurgije. Radiološki centar sa najmodernijom rendgen mašinom pruža vrhunsku trodimenzionalnu dijagnostiku, kojom je moguće za desetak sekundi dobiti trodimenzionalni snimak vilica i kostiju lica.​SAVREMENA ORDINACIJA

Radni prostor Stomatološkog centra Niš je podeljen na hirurški blok i stomatološke ordinacije, u kojima se pružaju savremene intervencije iz oblasti konzervativne stomatologije i hirurgije. Radiološki centar sa najmodernijom rendgen mašinom pruža vrhunsku trodimenzionalnu dijagnostiku, kojom je moguće za desetak sekundi dobiti trodimenzionalni snimak vilica i kostiju lica.​


ZAKAŽITE TERMIN