ORTODONCIJA SA PREVENTIVNOM STOMATOLOGIJOM KOD DECE

Ortodoncija (ortopedija vilica) je specijalistička grana stomatologije. Stomatolog koji izučava orofacijalni rast bavi se se očuvanjem dentofacijalnog kompleksa i otklanjanjem faktora koji mogu izazvati malokluzije. 

Vidljivi i stalni napredak u razvoju nauke i kliničkoj primeni naučnih saznanja, doveo je do razvoja novih materijala i tehnika koje se koriste u cilju harmonizacije lica, optimalnog ortodonskog ispravljanja nepravilnog položaja zuba i korekcija međuviličnih odnosa.

PRE ORTO TRETMANA
POSLE ORTO TRETMANA

Pomeranje zuba u pravilan položaj ostvaruje se primenom funkcionalnih tehnika ortodoncije, tako da su današnji ortodonstki aparati, za pacijenta estetski prihvatljivi. Mobilnim ortodonskim aparatima moguće je, ukoliko se pravilno postavi indikacija za njihovu primenu, postići funkcionalni krajnji rezultat u ispravljanju zuba i delova vilične kosti, koji zadovoljavaju ortodontske kriterijume.

Pomeranje zuba
Mobilini ortodonstki aparat

Kod fiksne ortodoncije, ranije velike i estetski neprihvatljive metalne bravice danas su zamenjene sa manjim bravicama koje zadovoljavaju estetske kriterijume.

Pomeranje zuba
Fiksna ortodoncija
Ortodoncija sa preventivnom stomatologijom kod dece

Takođe, uvođenjem u kliničku praksu tzv. “estetskih bravica“ izrađenih od polusafirnog stakla, keramike ili plastike, u potpunosti su ispunjeni estetski kriterijumu za primenu fiksnog ortodonstkih aparata.

Estetske bravice
Fiksni ortodonstki aparat

Hirurška – ortodonstka pomoć u nicanju  neizniklih zuba može da bude upešna i kod najtežih anomalija položaja (dubokih impakcija) zuba u vilici.  Uz prethodno pravilan postupak ortodontske pripreme i operativnog zahvata kao i kasnijom post operativnom ortodoncijom sa mobilnim i fiksnim ortodontskim aparatima, duboko impaktirani zubi (očnjaci, sekutići,premolari), mogu da  budu pomereni iz pogrešnog položaja u vilici i postavljeni pravilno u zubni niz.

ORTO IMPAKT
ORTO IMPAKT
ORTO IMPAKT

U kombinaciji sa hirurškim tretmanom, moguće je ispraviti najteže ortodonske anomalije koje zahvataju zube i koštano tkivo vilica. Krajnji orotdonstki rezultat omogućava pacijentu punu funkcionalnu rehabilitaciju zuba i vilica, psihološku stabilnost i stvaranje samopouzdanja.

3DRengen
PROGENIAVERA1
PROGENIAVERA2

U ortodonskom lečenju pacijenata stomatolog treba imati individualni plan lečenja, jer svaki pacijent, dajući poverenje svom ortodontu, u jednoj meri ima svoja specifična očekivanja od preduzete terapije i očekivanog krajnjeg rezultata.

TESKOBA1
TESKOBA2
TESKOBA3

Treba istaći da ograničenje za ortodonstki tretman u pogledu životne starosti, skoro i da ne postoji.