STOMATOLOŠKI CENTAR NIŠ

 Poštovani pacijenti,

 Da li znate koje stomatološke intervencije ne bole?
 Samo one stomatološke intervencije koje su radjene po najvišim stručnim standardima!

 Stomatološki Centar Niš vam nudi:

  • Lični plan lečenja stomatoloških oboljenja.
  • Tačnu i brzu dijagnozu i tretman specifičnih oboljenja u stomatologiji.
  • Kompletnu estetsku stomatologiju sa protetikom.
  • Orofacijalna hirurgija sa implantologijom.
  • Uspešan ortodontski tretman komplikovanih kliničkih slučajeva.
  • Terapija parodontalne bolesti.
  • Stomatološki tretman kod dece.
  • Modernu radiološku dijagnostiku

 Vaš Stomatološki Centar Niš!

 Kontakt telefon:                                                                                                                                                                             Dr Marko Burić: 064/148-20-65                                                                                                                                       Odgovorna sestra: 064/247-42-41

KLINIČKE OBLASTI RADA U STOMATOLOGIJI

Estetska stomatologija

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Pacijenti koji dolaze u stomatološku ordinaciju, najčešće traže da njihov osmeh izgleda lepše.

Protetika

PROTETIKA

Nadoknada izgubljenih tkiva usne duplje, moguće je uspešno uraditi pomoću stomatoloških protetskih nadoknada kao što su krunice, mostovi i proteze.

Ortodoncija sa preventivnom stomatologijom kod dece

ORTODONCIJA SA PREVENTIVNOM STOMATOLOGIJOM KOD DECE

Ortodoncija (ortopedija vilica) je specijalistička grana stomatologije, koja izučava
orofacijalni rast i bavi se očuvanjem dentofacijalnog kompleksa i otklanjanjem faktora
koji mogu izazvati malokluzije.

Orofacijalna hirurgija i implantologija

OROFACIJALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

Orofacijalna hirurgija, podrazumeva dijagnostiku i lečenje oboljenja usne šupljine, vilica i lica kao i regione vrata i poglavine.

Paradontologija

PARODONTOLOGIJA

Parodontopatija predstavlja obolenje tkiva parodonta odnosno potpornog aparata zuba, kao što su gingiva (desni), kost, cement korena zuba i posebno vezivno tkivo oko korena zuba (periodoncijum).

Radiološka dijagnostika

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

U stomatološkoj praksi, 1896.g., prvi put je upotrebljen rentgen aparat za snimanje zuba. Od kraja 20-og veka, bilo je brojnih pokušaja da se standardni dvodimenzionalni snimak (2-D) pretvori u trodimenzionalni snimak (3-D).